Participation

Jaujųjų mokslininkų ir tyrėjų konferenicja (JMTK) 

(10-11 April)

 • Apmokėjimas
 • Sekcijos
 • Reikalavimai
 • Pristatymas

Vienas Konferencijos dalyvis gali susikurti tik vieną vartotojo paskyrą, kurią naudodamas jis gali pateikti tezes Konferencijai:

I tezei apmokėjimas netaikomas

Papildomos tezės – 30 EUR *

* Kiekvienas JMTK dalyvis turi teisę pateikti vieną nemokamą tezę. Papildomos tezės bus apmokestinamos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos nustatyta tvarka.

Mokestis, sumokėtas už papildomą (-as) tezę (-es), yra negrąžinamas.

Akių ligų

Akušerijos ir ginekologijos

Anesteziologijos

Ausų, nosies ir gerklės ligų

Chirurgijos

Endokrinologijos

Farmacijos

Fundamentalieji mokslai

Gastroenterologijos

Intensyviosios terapijos

Kardiologijos

Laboratorinės medicinos

Nefrologijos

Neonatologijos

Neurochirurgijos

Neurologijos

Odontologijos

Odos ir venerinių ligų

Onkologijos ir hematologijos

Ortopedijos ir traumatologijos

Patologinės anatomijos

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos

Psichiatrijos

Pulmonologijos

Radiologijos

Reabilitacijos

Reumatologijos

Šeimos medicinos

Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos

Slaugos

Sporto institutas

Urologijos

Vaikų chirurgijos

Vaikų ligų

Veido ir žandikaulių chirurgijos

Veterinarijos

Vidaus ligų

Visuomenės sveikatos

Tezės turi būti pateiktos renginio „Sveikata visiems: mokslo ir inovacijų savaitė 2019“ internetiniame puslapyje. Tezes gali pateikti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai.

Tezių pateikimas vyksta iki 2019 m. vasario 22 d. 23.59 val.

Tezių pateikimo ir priėmimo reikalavimai:

 1. Tezės turi būti pateikiamos lietuvių kalba.
 2. Tezės turi būti ne ilgesnė nei 6 000 spaudos ženklų, įskaitant ir tarpus.
 3. Pateikiant tezę, turi būti pridėtas ir laisvos formos autorystės sutikimas.
 4. Tezės struktūrinės dalys:
  • Darbo pavadinimas – pateiktas trumpas, aiškus darbo pavadinimas;
  • Autoriai, autorių darbovietės ar mokymosi įstaigos pavadinimai;
  • Įžanga – trumpai aptariamas temos aktualumas, teorinė ir praktinė reikšmė;
  • Darbo tikslas – iškeltas įgyvendinamas ir gerai suformuluotas tikslas;
  • Metodika – aprašytas tyrimo planavimas, tiriamųjų atranka (populiacija, imtis), tiriamųjų charakteristikos, tyrimo metodai ir priemonės, taikytos programos, tinkami duomenų analizės metodai;
  • Rezultatai – pateikiami ir nagrinėjami apibendrinti tyrimo duomenys ir duomenų analizės rezultatai;
  • Išvados – konkrečios, lakoniškos, atsakančios į išsikeltą darbo tikslą. Visi pateikiamų įžvalgų teiginiai pagrįsti tyrimo duomenimis,
  • Literatūros sąrašas – nurodoma literatūra, pagrindžianti nurodytus teiginius.
 5. Tezės vertinamos pirminės ir antrinės recenzijų metu.
 6. Kiekvieną tezę vertina du recenzentai.
 7. Organizatoriai pasilieka teisę tezę perkelti į kitą sekciją.

Tezių pristatymas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Tezės turi būti pristatomos lietuvių kalba.
 2. Tezės turi būti pristatomos žodiniu pranešimu, naudojantis laisvos prieigos vaizdavimo priemonėmis (pvz.: Adobe Acrobat Reader DC (pdf), Microsoft Office Power Point, Prezi ar kt.  
 3. Pranešėjas atsako už savo pranešimo formatą ir kokybę.
 4. Pristatymas turi būti ne ilgesnis nei 5 minutės. Po pristatymo skiriamos 2 minutės komisijos klausimams ir diskusijai.
 5. Pranešėjas, viršijantis nustatytą laiką, yra nutraukiamas ir privalo pristatyti išvadas.
 6. Pranešėjas turi būti tik vienas iš tezės autorių. Kiti tezės autoriai gali dalyvauti diskusijoje, vykstančioje po pristatymo.
 7. Žodinį pranešimą vertina sekcijos komisija, sudaryta iš ne mažiau nei 3 komisijos narių.
 8. Recenzentų ir komisijos narių sprendimai yra neskundžiami, apeliacijos nepriimamos.
 9. Prieš prasidedant sekcijai, tezių pristatymas turi būti pateikiamas sekcijos vedėjui ir/ar sekcijos savanoriams.

Conference of PhD Students and Residents

(9 April)

 • Fees
 • Sessions
 • Abstract requirements
 • Oral presentation requirements

One participant of the Conference can create only one account, which will allow to submit an abstract:

1st abstract - free of charge

Additional abstract – 30 EUR *

* Each participant of the Conference has the right to submit one abstract without payment. Additional submission of abstract will be charged in accordance with the regulations of Council of Doctoral Students of Lithuanian University of Health Sciences

A fee paid for additional abstract is non-refundable

Clinical medicine

Experimental medicine

Public health and psychology

Abstracts must be uploaded to the Health for All 2019 website. Submission is open to PhD residency program students. Submission dates are as follows:

 • February 8th - March 1st

Terms for registering and accepting abstracts:

 1. Abstracts must be written in English.
 2. Abstracts should be no longer than 2000 characters (including spaces).
 3. Abstracts must include the following parts:
  1. Introduction – short information that introduces the background of the research and illustrates its scientific problem;
  2. Aim – a short description of what you wished to accomplish;
  3. Methods – a description of methods and materials used in the research, including the type of study;
  4. Results – a description of the obtained results;
  5. Conclusions – a summary of your research and answers to the objectives.
 4. Two reviewers will review the abstract once. In case of different assessment, the third reviewer will be involved. The abstract will be accepted if at least two reviewers approve the abstract.
 5. The approved abstract will be published without editing. For this reason, we advise you to make sure there are no mistakes left.
 6. In order to make a comparable number of abstracts in each session, the Organizing committee reserves the right to transfer an abstract to another session.
 7. Every additional abstract by the same presenter will be charged a fee of 30 euros.

By uploading abstracts, participants agree to the Terms for registering and accepting abstracts.

Presentations must comply with the requirements as described below:

 1. The presentations should be prepared in English.
 2. Presentations should be prepared using Adobe Acrobat Reader DC Microsoft Office Power Point, Prezi or any other presentation software. Presenters take full responsibility for file formats and the quality of the presentation.
 3. The presenter is considered as the person who uploaded an abstract to the www.healtforall2019.lt. If the original presenter cannot participate, they should inform the Organizing committee (info@lsmudoktorantai.lt) at least 10 working days before the conference.
 4. The oral presentation should last no longer than 7 minutes, followed by 3 minutes discussion.
 5. The presentation will be judged by three members of committee.

Three authors of the best presentations from each session will be awarded.